De partij

Wens4U is een lokale partij die vindt dat het besturen van een gemeente erop gericht moet zijn het geluk (een fijn leven) te vergroten.

Fractie en bestuur

De fractie bestaat nu uit Merieke Bredewold maar als het ligt aan haar en haar enthousiaste medepartijgenoten worden dat er  meer!

U kunt daar een steentje (uw stem) aan bijdragen .

STEM Wens4U!


commissies

Onze behulpzame en ervaren leden zijn druk doende een nieuwe tekst te maken.